Close

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಟೆಂಡರ್ _21ಮೇ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 26/05/2020

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 21 ಮೇ2020

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಟೆಂಡರ್ _16 ಮಾರ್ಚ್

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 23/03/2020

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 16 ಮಾರ್ಚ್ 2020

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಟೆಂಡರ್ _21 ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 23/10/2019

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಟೆಂಡರ್ _14 ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 18/10/2019

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಟೆಂಡರ್ _07 ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 14/10/2019

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 07 ಅಕ್ಟೋಬರ್2019

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಪಶು ಭಾಗ್ಯ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.1.20 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹಸು, ಕುರಿ, ಆಡು, ಹಂದಿ, ಕೋಳಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ.ಜಾ. ಮತ್ತು ಪ.ಪಂ. ದವರಿಗೆ ಶೇ.33 ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್‍ ಎಂಡೆಡ್ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. (ಪ.ಜಾ. ಮತ್ತು ಪ.ಪಂ. ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ, ದಿನಾಂಕ 04-08-2015 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.33 ರಿಂದ ಶೇ.50 ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ). ಬೆಳೆ […]

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

Title of the Announcement -2

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

Details text of Announcement -2 will appear here. Users can add only text in this field.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ