Close

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನo 46 ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನo 46 ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನo 46 ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 19/01/2021 20/02/2021 ನೋಟ (1 MB)