Close

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಬಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ್), ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬನ್ನಂಜೆ ಉಡುಪಿ

ಇಮೇಲ್ : eeekptclmwudp20[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಬಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ್)
ದೂರವಾಣಿ : 0820-2527536