Close

ಶ್ರೀ ಕರ್ನಲ್‌ ಎ.ಕೆ. ಜಾನ್‌ಬಾಜ್

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ,ಯೋಜನಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕ,ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ,ಮಂಗಳೂರು 575002.

ಇಮೇಲ್ : nhaimang[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 0824-4254499