Close

ಶ್ರೀ ಟಿ ತಾರಕೇಸ್ಎಸ್ ಫಾಯದೇ, (ಪ್ರಭಾರ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ , ಬನ್ನಂಜೆ , ಉಡುಪಿ

ಇಮೇಲ್ : pfdudupi[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದೂರವಾಣಿ : 0820-2532961