Close

ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ್‌ (ಪ್ರಭಾರ)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಬಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ್), ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಅಂಚೆ ದೂಪದ ಕಟ್ಟೆ, ಪರ್ಕಳ ಗುಡ್ಡೆ, ಕಾರ್ಕಳ.


ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಬಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ್)
ದೂರವಾಣಿ : 9448365405