Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌

ದೂರವಾಣಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ 2574936
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 2574937
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ 2574938/2574881
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2574939
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ 2574919
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ 2574879
ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿ 2574828
ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ 2574828
ಯೋಜನಾ ನಿದೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ 2574871

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ 2520447
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ 230360/232238
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ 230203