ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ 30/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(109 KB)
ಜನಗಣತಿ 30/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(6 MB)