ಪೊಲೀಸ್

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿಭಾ.ಪೊ.ಸೇ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ದೂರವಾಣಿ: 0820-2534777 (ಕಛೇರಿ), 2526709(ಫ್ಯಾಕ್ಸ್)

ಇಮೇಲ್:patospudp[at]ksp.gov.in

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲೂಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್
1 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ brahmavaraudp[at]ksp.gov.in 9480805453
2 ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೋಟ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ kotaudp[at]ksp.gov.in 9480805454
3 ಬೈಂದೂರು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ gangolloudp[at]ksp.gov.in 9480805457
4 ಬೈಂದೂರು ಬೈಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ byndoorudp[at]ksp.gov.in 9480805459
5 ಬೈಂದೂರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ kollurudp[at]ksp.gov.in 9480805460
6 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ karkaltownudp[at]ksp.gov.in 9480805461
7 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ karkalruraludp[at]ksp.gov.in 9480805462
8 ಕಾರ್ಕಳ ಹೆಬ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ hebriudp[at]ksp.gov.in 9480805463
9 ಕಾರ್ಕಳ ಅಜೆಕಾರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ajekarudp[at]ksp.gov.in 9480805470
10 ಕಾಪು ಕಾಪು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ kaupudp[at]ksp.gov.in 9480805449
11 ಕಾಪು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ padubidriudp[at]ksp.gov.in 9480805450
12 ಕಾಪು ಶಿರ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ shirvaudp[at]ksp.gov.in 9480805451
13 ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ kundapuraudp[at]ksp.gov.in 9480805455
14 ಕುಂದಾಪುರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ shankarnarayanaudp[at]ksp.gov.in 9480805456
15 ಕುಂದಾಪುರ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ amasebailudp[at]ksp.gov.in 9480805472
16 ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ kundapurtrfudp[at]ksp.gov.in 9480805468
17 ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಫುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ kundapuraruraludp[at]ksp.gov.in 820237100
18 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ udupitownudp[at]ksp.gov.in 9480805445
19 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ udupitrafficudp[at]ksp.gov.in 9480805446
20 ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ malpeudp[at]ksp.gov.in 9480805447
21 ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ manipaludp[at]ksp.gov.in 9480805448
22 ಉಡುಪಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ hiriyadkaudp[at]ksp.gov.in 9480805452
23 ಉಡುಪಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ womenpsudp[at]ksp.gov.in 9480805458
24 ಉಡುಪಿ ಸೆನ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ dcpsudp[at]ksp.gov.in 9480805410