Close

ನಮೂನೆ – 2 ಕೋವಿಡ್ – ೧೯ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳೆಗಿರುವ ಸದಸ್ಯ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯ ಪತ್ರ)

ನಮೂನೆ – 2 ಕೋವಿಡ್ – ೧೯ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳೆಗಿರುವ ಸದಸ್ಯ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯ ಪತ್ರ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ನಮೂನೆ – 2 ಕೋವಿಡ್ – ೧೯ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳೆಗಿರುವ ಸದಸ್ಯ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯ ಪತ್ರ) 14/09/2021 ನೋಟ (1 MB)