Close

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು 33 ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನo 40 ಕೂಡ 21 ಸ್ತಳಗಳ ಒಟ್ಟು 2.35 ಎಕ್ರೆ ವಾರಾಹಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು 33 ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನo 40 ಕೂಡ 21 ಸ್ತಳಗಳ ಒಟ್ಟು 2.35 ಎಕ್ರೆ ವಾರಾಹಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು 33 ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನo 40 ಕೂಡ 21 ಸ್ತಳಗಳ ಒಟ್ಟು 2.35 ಎಕ್ರೆ ವಾರಾಹಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 10/08/2020 ನೋಟ (1 MB)