Close

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ 2019-2020

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಕಡತ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ ದಿನಾಂಕ
1 1:10 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 16/01/2020
2 1:10 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 17/01/2020
3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 23/01/2020
4 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 13/02/2020
5 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎರಡನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 20/02/2020
6 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 28/02/2020
7 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 28/02/2020
8 2ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 12/03/2020
9 2ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 15/05/2020