Close

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

 

 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ.(ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

 

ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2013

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2015

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2016
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 01/04/2017
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 01/04/2018
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 01/06/2019
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ 4(1)ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : : 28/12/2020
ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಶಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಸಂಸದರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ಶಾಖೆಯ ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ
ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]