Close

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಕಾರು ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಕಾರು ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಕಾರು ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಕಾರು ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್.

25/10/2019 30/11/2019 ನೋಟ (56 KB)