Close

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ _16 ಮಾರ್ಚ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 16 ಮಾರ್ಚ್ 2020

16/03/2020 30/04/2020 ನೋಟ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _09 ಮಾರ್ಚ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 09 ಮಾರ್ಚ್ 2020

09/03/2020 30/04/2020 ನೋಟ (8 MB)
ಟೆಂಡರ್ _02 ಮಾರ್ಚ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 02 ಮಾರ್ಚ್ 2020

02/03/2020 30/04/2020 ನೋಟ (6 MB)
ಟೆಂಡರ್ _24 ಫೆಬ್ರುವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020

24/02/2020 31/03/2020 ನೋಟ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _17 ಫೆಬ್ರುವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020

17/02/2020 31/03/2020 ನೋಟ (7 MB)
ಟೆಂಡರ್ _10 ಫೆಬ್ರುವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020

10/02/2020 31/03/2020 ನೋಟ (5 MB)
ಆರ್ಕೈವ್