Close

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ _17 ಫೆಬ್ರುವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020

17/02/2020 31/03/2020 ನೋಟ (7 MB)
ಟೆಂಡರ್ _10 ಫೆಬ್ರುವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020

10/02/2020 31/03/2020 ನೋಟ (5 MB)
ಟೆಂಡರ್ _03 ಫೆಬ್ರುವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 03 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020

03/02/2020 03/03/2020 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _27 ಜನವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 27 ಜನವರಿ 2020

27/01/2020 29/02/2020 ನೋಟ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _13 ಜನವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 13 ಜನವರಿ 2020

13/01/2020 29/02/2020 ನೋಟ (7 MB)
ಆರ್ಕೈವ್