Close

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ _06 ಜನವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 06 ಜನವರಿ 2020

06/01/2020 06/02/2020 ನೋಟ (6 MB)
ಟೆಂಡರ್ _30 ಡಿಸೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019

30/12/2019 31/01/2020 ನೋಟ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _23 ಡಿಸೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019

23/12/2019 31/01/2020 ನೋಟ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _16 ಡಿಸೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019

16/12/2019 31/01/2020 ನೋಟ (5 MB)
ಟೆಂಡರ್ _09 ಡಿಸೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 09 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019

11/12/2019 31/01/2020 ನೋಟ (5 MB)
ಟೆಂಡರ್ _02 ಡಿಸೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019

02/12/2019 31/01/2020 ನೋಟ (1 MB)
ಆರ್ಕೈವ್