ಟೆಂಡರ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ _20 ಮೇ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 20 ಮೇ 2019

20/05/2019 20/06/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (5 MB)
ಟೆಂಡರ್ _13 ಮೇ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 13 ಮೇ 2019

13/05/2019 13/06/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (4 MB)
ಟೆಂಡರ್ _09 ಮೇ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 09 ಮೇ 2019

09/05/2019 31/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1,000 KB)
ಟೆಂಡರ್ _29 ಏಪ್ರಿಲ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019

29/04/2019 30/06/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _06 ಮಾರ್ಚ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 06 ಮಾರ್ಚ್ 2019

05/03/2019 30/06/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (3 MB)
ಆರ್ಕೈವ್