ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ _11 ನವೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 11 ನವೆಂಬರ್ 2019

14/11/2019 31/12/2019 ನೋಟ (6 MB)
ಟೆಂಡರ್ _04 ನವೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 04 ನವೆಂಬರ್ 2019

04/11/2019 04/12/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _28 ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019

28/10/2019 30/11/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಕಾರು ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಕಾರು ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್.

25/10/2019 30/11/2019 ನೋಟ (56 KB)
ಟೆಂಡರ್ _21 ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019

22/10/2019 22/11/2019 ನೋಟ (4 MB)
ಟೆಂಡರ್ _16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019

16/09/2019 30/11/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019

09/09/2019 30/11/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019

03/09/2019 30/11/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _26 ಆಗಸ್ಟ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2019

26/08/2019 30/11/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _19 ಆಗಸ್ಟ್

ಟೆಂಡರ್  ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2019

19/08/2019 30/11/2019 ನೋಟ (609 KB)
ಆರ್ಕೈವ್