Close

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನo 46 ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 19/01/2021 20/02/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ _08 ಜೂನ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 08 ಜೂನ್ 2020

08/06/2020 08/07/2020 ನೋಟ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ _01 ಜೂನ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 01 ಜೂನ್ 2020

01/06/2020 30/06/2020 ನೋಟ (907 KB)
ಟೆಂಡರ್ _21ಮೇ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 21 ಮೇ2020

26/05/2020 26/06/2020 ನೋಟ (4 MB)
ಟೆಂಡರ್ _02 ಮಾರ್ಚ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 02 ಮಾರ್ಚ್ 2020

02/03/2020 30/04/2020 ನೋಟ (6 MB)
ಟೆಂಡರ್ _09 ಮಾರ್ಚ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 09 ಮಾರ್ಚ್ 2020

09/03/2020 30/04/2020 ನೋಟ (8 MB)
ಟೆಂಡರ್ _16 ಮಾರ್ಚ್

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 16 ಮಾರ್ಚ್ 2020

16/03/2020 30/04/2020 ನೋಟ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ _17 ಫೆಬ್ರುವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020

17/02/2020 31/03/2020 ನೋಟ (7 MB)
ಟೆಂಡರ್ _10 ಫೆಬ್ರುವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020

10/02/2020 31/03/2020 ನೋಟ (5 MB)
ಟೆಂಡರ್ _24 ಫೆಬ್ರುವರಿ

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020

24/02/2020 31/03/2020 ನೋಟ (2 MB)