Close

Subdivision & Blocks

Basic Features of the District
Sub Divisions Taluka Blocks Hoblis Urban Local Bodies Taluka Panchayats

Grama Panchayats

Villages

1 3 9 5 3 158 267

Administrative Organization: Block wise

Taluka Hoblis Urban Local Bodies Taluka Panchayts Grama Panchayats Villages
Udupi 1 1 1 16 33
Kapu 1 1 16 30
Bhramavara 2 1 27 52
Kundapura 2 1 1 47 71
Byndoor 1 0 16 26
Karkala 1 1 1 27 39
Hebri 1 0 9 16